MXTech Sp. z o.o.

Nowoczesne systemy bezpieczeństwa

PM1904A

PM1904A – to nowy osobisty dozymetr serii POLISMART, który służy do ciągłego pomiaru indywidualnego równoważnika dawki Hp(10) i mocy dawki Hp(10) promieniowania gamma (γ). Dozymetr posiada dwa niezależne tryby alarmowe, informujące o przekroczeniu dawki i mocy dawki. Pierwszy tryb oznacza OSTRZEŻENIE, drugi NIEBEZPIECZEŃSTWO. Kiedy progi bezpieczeństwa zostaną przekroczone, PM1904A ostrzega sygnałem dźwiękowym i świetlnym o obecności źródła promieniowania lub zgromadzeniu dawki krytycznej.

POLISMART®II PM1904A działa w trybie offline, może jednak dzięki aplikacji Polismart®II, komunikować się z urządzeniem mobilnym użytkownika w czasie rzeczywistym, przez Bluetooth v 4.0 Low Energy Module (BLE112) (IOS), AndroidOS. Oprogramowanie użytkownika przeznaczone jest do wyświetlania bieżącej wartości dawki równoważnej i mocy dawki, zapisywania poziomów progowych dawki i mocy dawki, dokonywania pomiarów, zapisywania pokonanych tras oraz ustalania swojego położenia geograficznego za pomocą GPS. Bezpłatna aplikacja mobilna Polismart®II jest kompatybilna z:  iPod® touch, iPhone®, iPad®(iOS),  AndroidTM i jest dostępna na AppStoreSM lub Google Play.

 

PM1904

Poziomy dźwięku i sygnalizacji świetlnej:

• Zielony błysk -urządzenie działa poprawnie a promieniowanie tła jest poniżej ustalonych progów;

• Czerwony błysk i sygnał dźwiękowy - próg został przekroczony;

• Niebieska lampa błyskowa - włączony moduł Bluetooth v 4.0

Tryb nagrywania tracku

Tryb "track" pozwala na rejestrowanie ruchu urządzenia Polismart i wyświetlanie jego trasy na mapie. Każdy zapisany punkt zawiera następujące informacje: współrzędne GPS, datę, czas oraz aktualną wartość dawki i jej mocy.

Praca w trybie offline:

POLISMART® II PM1904A dzięki wbudowanemu akumulatorowi, działa niezależnie. Dozymert automatycznie zapisuje wyniki pomiarów w pamięci RAM, z określoną częstotliwością. Interwał może być ustawiony w przedziale wartości od 1 minuty do 18 godzin dzięki dołączonemu oprogramowaniu.

W aplikacji mobilnej Polismart® II dostępne są następujące funkcje:

 • Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa w przypadku przekroczenia określonych progów;
 • Wyświetlanie wyników pomiarów dawki i mocy dawki równoważnej;
 • Wyświetlanie wyników pomiaru w różnych jednostkach (Siwert Sv, Rentgen R);
 • Nagrywanie toru przemieszczania się użytkownika z wyświetlaniem danych radiometrycznych na mapie elektronicznej;
 • Tworzenie raportów o poziomie promieniowania;
 • Automatyczne grupowanie i wygodne wyświetlanie historii pomiarów;
 • Elastyczne ustawienia profilu użytkownika (ustawianie wartości progowych, jednostek, sortowanie itp.);
 • Integracja danych radiometrycznych w jednej bazie;
 • Wyświetlanie wyników pomiarów i współrzędnych geograficznych innych użytkowników;
 • Publikowanie wyników pomiarów w sieciach społecznościowych - Twitter, Facebook;
 • Wyświetlanie danych radiometrycznych na e-mapie świata.

Jesteśmy partnerem:     Steelalive                         

xStrona korzysta z plików cookies oraz programów automatyzujących w celu profilowania zgodnie z Polityką Prywatności. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki